Pomůžeme i s okrajovými situacemi vztahujícími se k prodeji firem

  • řešení nástupnictví – při úmrtí jediného jednatele
  • veškeré právní zajištění
  • ošetření civilně-právních i trestně-právních rizik
  • řízení likvidace firem
  • převody obchodních podílů
  • změny jednatele a statutárních orgánů
  • rekonstrukce účetnictví
  • revitalizace společnosti