1. optimální adept prodeje je S. R. O.plátce či neplátce DPHnezadlužený
  2. není problém prodat akciovou společnost
  3. probereme s Vámi prodej podílů i v družstvukomanditní společnostiv. o. s. a rozličných formách tichého společnictvíholdingůfranchisiningujoint venture aj.

Co se prodat nedá je živnost. Vázaná na IČ a fyzickou osobu. Ovšem i coby živnostník můžete začít plánovat prodej a už převést svou živnost na společnost s ručením omezením – nejlépe plátce DPH.

Právní stav prodávané společnosti

Překážkou prodeje nejsou ani chyby na finančním zdraví firmy. Proto se dají prodat společnosti i v průběhu insolvenčního řízení, konkurzu či likvidace.