Podnikat znamená

 1. identifikovat příležitosti;
 2. navazovat vztahy;
 3. účinně alokovat peníze tak, aby vynesly co nejvíc.

Je to přímý opak znalosti nepřeberného množství norem, schopnosti tyto normy krátkodobě i dlouhodobě systematicky naplňovat a preciznosti, která brání jakékoliv chybičce.

Od toho jsou účetní a jejich služby, které Vám zajistí Company4all, s. r. o.

Vedení účetních služeb

Účetnictví – to nejsou jen záznamy finančních převodů, uzávěrky a jejich přiznání finančnímu úřadu. Ve skutečnosti je to celé spektrum činností – a čím je Vaše firma větší, tím je to spektrum širší.

Zajistíme pro Vás:

 • vše od daňové evidence přes účetnictví (dříve podvojné) až po účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS;
 • kompletní administrativu daní;
 • personální agendu a mzdové účetnictví;
 • daňové poradenství ve všech ohledech;
 • účetní audit;
 • dotační poradenství;
 • poradenství pro neziskové organizace;
 • zastupování při jednání s úřady;
 • archivaci a skladování účetních dokladů.