• bezdlužnost – od finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a ČSSZ
  • účetnictví včetně účetních závěrek za poslední roky a přehledu majetku