Rozdíl mezi likvidací a prodejem se rovná rozdílu mezi dalšími výdaji a bezstarostným ziskem. Při likvidaci musíte určit likvidátora, který bude za podnik jednat, zlikviduje ho a dovede k výmazu z obchodního rejstříku. Likvidace se nejen prodražuje o čas likvidátora a správní poplatky, ale také komplikuje závazky, insolvenčním řízením a dalšími procesy.

Prodejem se na druhou stranu zbavíte veškeré odpovědnosti, starostí o společnost v likvidaci, nutnosti jednat se státními orgány. Místo toho získáte kupní cenu rovnou hodnotě společnosti a prostor pro nové podnikání.